Indlæg af Ortopaedi.dk

\r\n – tegn i email-bekræftelsen for abstract submission

Vi oplever desværre lige i øjeblikket at bekræftelses-emailen for submittet abstract i nogle tilfælde inkluderer en masse \r\n – (linjeskift) tegn. Dette har dog ingen betydning for korrekt submittet abstract – det er kun email-bekræftelsen der inkluderer dem. Vi arbejder på et hurtigt fix. I bør derfor se bort fra disse tegn “\r\n” i emailen, […]

Problemer med abstract submission?

Vi har desværre opdaget en lille fejl i abstract håndteringssystemet, der gør at specialtegn (‘) i titlen kan returnere en fejlmeddelelse (syntax error). De der oplever denne fejl kan sende abstract direkte til support@sundvision.dk som så lægger det ind.

Kan man bare ibrugtage nye implantater på sin afdeling? Se Sundhedsstyrelsens samt DOSs vejledning her

Sundhedsstyrelsen har med “Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater” pr. december 2013 beskrevet et regelsæt for ibrugtagning af nye eller kendte implantattyper. Vejledningen understreger, at et implantat ikke må ikke tages i brug i den kliniske enhed, før der er foretaget en faglig afvejning og vurdering af, om implantatet er egnet til den […]

Symposieforslag til Kongressen 2016 indsendes til Videnskabeligt udvalg (scientific@ortopaedi.dk) inden 1 januar.

Målgruppe DOS medlemmer og andre kongresdeltagere. Deltagelse er gratis. Tidsramme Symposiet afholdes under DOS Kongressen og må vare 1-1½ time. Program Fagområder, interessegrupper eller DOS udvalg indsender symposieforslag tilVidenskabeligt udvalg (VU), der prioriterer indkomne forslag til godkendelse i Bestyrelsen. Deadline for indsendelse af symposieforslag er 31/12 året før symposiet ønskes afholdt. Der afgives svar senest […]